చిన్న వాల్లతో అందుకే సెక్స్ బాగుంటుందా?

By | January 11, 2022

కొంత పెద్ద వాళ్లకు చిన్న వాళ్ళతో సెక్స్ చేయాలనీ ఆలోచిస్తారు.. వారు వారికి కావలసిన అన్నీ రకాలుగా చెస్తారని నమ్ముతున్నారు.40ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే.. ఎక్కువగా కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయట. ఆ సమయంలోనే.. వారు.. తమకంటే తక్కువ వయసు ఉన్న అబ్బాయిలకు ఎక్కువగా ఆకర్షితులౌతూ ఉంటారట.మహిళలకు మామూలుగా.. 40ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే.. ఎక్కువగా కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయట.

ఆ సమయంలోనే.. వారు తమకంటే తక్కువ వయసు ఉన్న అబ్బాయిలకు ఎక్కువగా ఆకర్షితులౌతూ ఉంటారట.ఇక వయసులో చిన్నవారితో.. సెక్స్ చాలా బాగుంటుందట. ఎందుకంటే.. కాస్త వారికి ఓపిక ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి.. తమను సంతృప్తి పరచగలరని భావిస్తారట. అందుకే.. ఆ కుర్రాళ్ల పై ఎక్కువగా మనసుపారేసుకుంటారట.మహిళలకు అనుభవం ఎక్కువగా ఉండటంతో.. ఎలాంటి సెక్స్ కావాలి అనే ఓ క్లారిటీ ఉంటుంది. మీకు నచ్చినట్లు వారిని అడగవచ్చు. వారికి కూడా.. దీని పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి.. వీరి కాంబినేషన్ సరదాగా ఉంటుంది.యువకులతో సెక్స్ చేయడం వల్ల స్త్రీలకు అహం పెరుగుతుంది. ఇది వారికి మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. యువకులు మీ శరీరంలో సానుకూలతను చూసేలా చేస్తారు. ఒక యువకుడు మీతో కలయికలో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారనే విషయమే ఈజిగా తెలిసిపోతుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published.